Aage

Teologi

Mitt teologiske forfatterskap har to avdelinger: bibelske studier og generell teologi. Disse er blitt til som resultat av undervisningsaktivitet, svært få av dem er blitt til ut fra teoretiske hensyn alene.

 • The Greek Vocabulary of the Roman Imperial Cult and the New Testament

  Dette er min doktoravhandling.

 • Biskop og Martyr

 • Den gudommelige Åpenbaring

 • Med Paulus i Hellas

 • Moderne Kirkefedre

 • Om det katolske

 • Roma og de første kristne

 • Teologi for det tredje årtusen

 • Teologene som skapte Det gamle testamente

  Dette er et forsøk på å fremstille GT fra en rent teologisk synsvinkel, som et intellektuelt dokument, en historie om tro og tenkning, om forestillinger og begreper som skifter mening, som nytolkes, som erstattes av andre.

 • Myten om Jesus

  Dette er en oppfølging av boken om GT-teologene. Her er tatt med de fire evangelistene samt Paulus. Perspektivet er sentrert omkring myte-begrepet: Jesu liv historie tolkes teologisk og vokser gjennom hele NT.

 • Keiser, stattholder og galileer

  Keiser, stattholder og galileer - en bok om Jesus og hans samtid (Aventura 1988) er de første to kapitlene av foregående bok i egen form. Grunnen til at Gyldendal ikke tok denne lange innledningen med, er at da ville bli boken for dyr.

 • På den sjette dag

  På den sjette dag - om dyr og teologi (publisert på denne hjemmesiden: se nedlasting), tilegnet Dyrebeskyttelsen Norge. En liten bok om et stort tema - dyreteologi (den gren av teologisk forskning som handler om vårt forhold til dyrene).

 • Teologiske smuler

  Teologiske smuler (Teologiske skrifter bind 2) er en samling artikler og foredrag som er blitt til over flere år og som er lagt ut på denne hjemmesiden. Jeg har tatt opp forskjellige emner som hver for seg belyser et av tre hovedtemaer i teologien.