Aage

Kulturhistorie/Reiseberetninger

Denne delen av mitt forfatterskap er blitt til som resultat av studier og reising i klassisk og bibelsk terreng gjennom 45 år. Disse er ment å skulle introdusere moderne lesere til et gammelt landskap og til gammel kultur.