Teologi

Teologi

Mitt teologiske forfatterskap har to avdelinger: bibelske studier og generell teologi. Disse er blitt til som resultat av undervisningsaktivitet, svært få av dem er blitt til ut fra teoretiske hensyn alene.

Kulturhistorie

Kulturhistorie

Mitt teologiske forfatterskap har to avdelinger: bibelske studier og generell teologi. Disse er blitt til som resultat av undervisningsaktivitet, svært få av dem er blitt til ut fra teoretiske hensyn alene.

Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur

Mitt teologiske forfatterskap har to avdelinger: bibelske studier og generell teologi. Disse er blitt til som resultat av undervisningsaktivitet, svært få av dem er blitt til ut fra teoretiske hensyn alene.